Изграждане на бъдещето. Възстановяване на миналото.

„Добруджа Билдинг“ ЕООД е строителна компания, която е регистриран член на Камарата на строителите в България във всички строителни групи, покриващи нормативните изисквания за всички видове строителни дейности. Дружеството е сертифицирано и акредитирано по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, както и OHSAS 18001:2007.

Фирмата е създадена през 2006 година с основен предмет на дейност - строителство на жилищни и промишлени сгради. Вече 13 години дружеството ни създава нови работни места и непрестанно инвестира в повишаване квалификацията на служителите си. Създаваме нови домове, където хората да градят своето семейно бъдеще. Създаваме нови промишлени сгради, като с това заедно със своите надеждни партньори градим просперитета на България.

Мисия

За нас най-важни са дълготрайните отношения, базирани на професионализъм и лоялност, които са гаранция за успех и стабилно развитие.

Нашата цел е да предлагаме качествени комплексни решения в областта на инженеринга и строителството с индивидуален подход към всеки клиент!

Дейности

Проекти