За нас

"Добруджа билдинг" ЕООД е създадено през 2008 година с основен предмет на дейност -строителство на жилищни и промишлени сгради. Фирмата разполага със складови бази, строителна техника, инвентар, транспортни средства, строителна механизация и съоръжения, които ѝ позволяват да обхване комплексно всички видове строителни дейности. Наличието на собствена материална база и добре организиран трудов ресурс ѝ дават възможността да изпълни всички видове строително-монтажни работи, свързани с модерното жилищно-административно строителство.

"Добруджа билдинг" ЕООД изгражда обекти самостоятелно и в сдружения в цяла България. Освен в гр. Добрич, фирмата има база и в северозападна България, в град Плевен, където ще бъде придобита механизацията по проекта и ще бъде позиционирана, когато не се ползва на даден обект. Фирмата планира да подобри енергийната си ефективност и да намали разходите си, като закупи нови високопроизводителни и разнообразни строителни машини като: камион с надстройка кран; вибрационен валяк; ротиращ телехендлер; дизелов миксокрет; стационарна бетон помпа; мини челен товарач и 2 броя камиони с двойна шаси-кабина със самосвална надстройка. "Добруджа билдинг" ЕООД ще използва консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 и услуги за енергиен одит, който да даде предписание за извършване на енергийно ефективни мерки.

Посредством проекта компанията планира да разшири дейността си, да намали себестойността на строителството и по този начин да стане по-конкурентна. Това е предпоставка за устойчиво развитие, което ще разшири пазарните позиции на фирмата в строителния бранш.

"Добруджа билдинг" ЕООД реализира своите проекти, прилагайки високи европейски стандарти за качество и стриктно опазване на околната среда.

При осъществяване на своята дейност компанията непрекъснато внедрява най-успешните и доказано ефективни иновации, усъвършенствайки и увеличавайки съществуващите мощности.

Изпълнявайки целите на социалната си политика, "Добруджа билдинг" ЕООД създава нови работни места и непрестанно инвестира в повишаване квалификацията на служителите си.

Компанията е доказан лоялен и надежден партньор, подпомагащ развитието на регионите, в които осъществява дейността си.

"Добруджа билдинг" ЕООД е член на „Българската Строителна Камара”.

Дружеството функционира с внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015.

Компанията е фокусирана върху изграждането на трайни икономически и бизнес отношения. Както новите, така и дългогодишни възложители на компанията я определят като надежден строител и партньор – призовете и референциите, издадени от тях, са десетки.