Добруджа Билдинг

За нас

„Добруджа Билдинг“ ЕООД е строителна компания, която е регистриран член на Камарата на строителите в България във всички строителни групи, покриващи нормативните изисквания за всички видове строителни дейности. Дружеството е сертифицирано и акредитирано по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, както и OHSAS 18001:2007.

Фирмата е създадена през 2006 година с основен предмет на дейност - строителство на жилищни и промишлени сгради. Вече 13 години дружеството ни създава нови работни места и непрестанно инвестира в повишаване квалификацията на служителите си. Създаваме нови домове, където хората да градят своето семейно бъдеще. Създаваме нови промишлени сгради, като с това заедно със своите надеждни партньори градим просперитета на България.

Фирмата разполага със складови бази, строителна техника, инвентар, транспортни средства, строителна механизация и съоръжения, които ѝ позволяват да обхване комплексно всички видове строителни дейности. Наличието на собствена материална база и добре организиран трудов ресурс ѝ дават възможността да изпълни всички видове строително-монтажни работи, свързани с модерното жилищно-административно строителство.

"Добруджа билдинг" ЕООД изгражда обекти самостоятелно и в сдружения в цяла България. Ние реализираме своите проекти, прилагайки високи европейски стандарти за качество и стриктно опазване на околната среда. При осъществяване на своята дейност компанията непрекъснато внедрява най-успешните и доказано ефективни иновации, усъвършенствайки и увеличавайки съществуващите мощности.

Дружеството функционира с внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на международните стандарти.

Компанията е фокусирана върху изграждането на трайни икономически и бизнес отношения. Както новите, така и дългогодишни възложители на фирмата ни определят като надежден строител и партньор.

Мирослав Петров

Управител на Добруджа Билдинг

Сертификати

Отчети