Дейности


Интериорен и екстериорен дизайн


Строителство на жилищни и промишлени сгради


Инвестиции


Покупко-продажба и отдаване под наем на имоти и парцели


Отдаване под наем на строителна техника


Саниране