Тошево – цялостно изграждане на предприятие за преработка на зеленчуци с РЗП 8503,50 кв. м.